Home » ANBI

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI
zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Stichting Cultuurhistorisch streek- en handkarrenmuseum De Wemme is een ANBI.
Doelstellingen van de Stichting Museum De Wemme zijn:

 • de oprichting en instandhouding van een cultuur-historisch museum in Zuidwolde
  (Drenthe) en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
  daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 • het beheren en exploiteren van een cultuur-historisch museum in Zuidwolde (Drenthe)
 • het aanleggen, bewaren en onderhouden van een zo uitgebreid mogelijke verzameling handkarren;
  exposities en ander voorlichtingsactiviteiten houden, betreffende het gebruik in het verleden van handkarren, alsmede op andere wijze de belangstelling te bevorderen voor het gebruik in het verleden van handkarren.
 • tegen vergoeding de niet in gebruik zijnde gedeelten van de accommodatie van de stichting in gebruik geven aan de Stichting Oudheidkamer Zuidwolde en aan andere natuurlijke en/of rechtspersonen, die door dat gebruik een bijdrage verlenen aan het doel der stichting;
 • regels stellen betreffende het gebruik van de accommodatie van de stichting;
 • optreden als coördinator tussen de diverse gebruikers van de accommodatie van de stichting.

  De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

  Beloningsbeleid
  Het museum heeft geen mensen in loondienst.
  De vrijwilligers van het museum ontvangen een vergoeding voor eventueel gemaakte onkosten.

​Contactgegevens
Cultuurhistorisch streek- en handkarrenmuseum ‘De Wemme’
Burgemeester Tonckensstraat 49 – 7921 KB Zuidwolde
Telefoon: (0528) 37 33 32

Rabobankrekening NL87 RABO 0376262168
Internet www.dewemme.nl
E-mail info@dewemme.nl
Kamer van Koophandel 41018656
BTW-nummer NL0092.09.621.B.01
Museumvereniging M7311
Oprichtingsdatum 24 maart 1988

Bezoekersinformatie

De openingstijden zijn:

maart, april, mei, september en oktober:

alle dagen van 13.30 tot 17.00
(ook maandag!)

juni, juli en augustus:

dinsdag t/m vrijdag
van 10.00 tot 17.00 uur
zaterdag, zondag en maandag
van 13.30 tot 17.00 uur

Voor groepen kan hiervoor afgeweken worden.