Home » Bestuur

BESTUUR

Bestuurssamenstelling 2024
Voorzitter: Wim Wennink
Secretaris: Arie-Leen van Schoonhoven
Penningmeester: Gert van Hengel
Leden: Bert Steenbergen + Vacature

In 2023 heeft het bestuur 8 maal vergaderd.

Nevenfuncties bestuursleden:
Bert Steenbergen is tevens voorzitter van de Stichting Oudheidkamer Zuidwolde en voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Oudheidkamer Zuidwolde (onbezoldigd),
Gert van Hengel is lid van de kascontrole commissie van Stichting Behoud Stoomschip Rotterdam en van de kascontrole commissie van de Personeelsvereniging Ministerie van Justitie en Veiligheid en Ministerie van Binnenlandse Zaken (onbezoldigd).
Arie-Leen van Schoonhoven is lid van de kascontrole Commissie van het ZCBS (onbezoldigd).

Bezoekersinformatie

De openingstijden zijn:

maart, april, mei, september en oktober:

alle dagen van 13.30 tot 17.00
(ook maandag!)

juni, juli en augustus:

dinsdag t/m vrijdag
van 10.00 tot 17.00 uur
zaterdag, zondag en maandag
van 13.30 tot 17.00 uur

Voor groepen kan hiervoor afgeweken worden.