Home » Codes die wij onderschrijven

Codes die wij onderschrijven

GOVERNANCE CODE CULTUUR

Museum De Wemme past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe.
Deze code is een instrument voor goed bestuur, adequaat toezicht en een transparante verantwoording. Daarbij gaat het over het gehele besturingsproces: beleid, besluitvorming, uitvoering, toezicht en verantwoording. De code helpt bestuurders en toezichthouders bewust te reflecteren aan de hand van vragen als: ‘Hoe doen we het eigenlijk?’, ‘Waarom doen we het zo?’ en ‘Wanneer doen we het goed?’. 
Meer informatie over de Governance Code Cultuur zelf kun je hier vinden.


FAIR PRACTICE CODE

Museum De Wemme past de Fair Practice Code toe.
De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. 
Meer informatie over de Fair Practice Code zelf kun je hier vinden.


ETHISCHE CODE VOOR MUSEA (ICOM)

Museum De Wemme past de Ethische Code voor Musea toe.
Deze code is de basis voor de beroepsethiek in de museale sector in Nederland. Het biedt een instrument voor professionele zelfregulering op een aantal gebieden waar het museum specifieke deskundigheid en verantwoordelijkheid heeft. De code legt minimumnormen vast voor de handelwijze en het niveau van museummedewerkers en benoemt ook wat het publiek redelijkerwijs mag verwachten van het museale beroepsveld. 
Meer informatie over de Ethische Code voor Musea (ICOM) kun je hier vinden. 

Bezoekersinformatie

De openingstijden zijn:

maart, april, mei, september en oktober:

alle dagen van 13.30 tot 17.00
(ook maandag!)

juni, juli en augustus:

dinsdag t/m vrijdag
van 10.00 tot 17.00 uur
zaterdag, zondag en maandag
van 13.30 tot 17.00 uur

Voor groepen kan hiervoor afgeweken worden.